^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Photo tech

 මේක අපේ මල්ලිකෙනෙක් කෝච්චියේ යනගමන් ගත්ත පොටෝ එකක්
මේකෙ තියනවා අමුතු දෙයක්

දැනට ඔයාලට මේ පොටෝ එකේ කවුරුත් පේන්නේ නෑ නේ
මුලින්ම මේ පෝටෝ එක රයිට් ක්ලික් කරලා ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකේ සේව් කරගන්න
දැන් සේව් කරපු තැනට ගිහින් ඒකේ තම්බනේල් සයිස් එකෙන් ඉමේජ්එක බලන්න

ඉන්නවා නේද බෑග් එකක් කරේ එල්ලගත්තු පිරිමි ලමයෙක්


ඔන නම් ඒ පොටෝ එක ආයිමත් එන් ලාර්ජ් කරලා බලන්න

කෝ කොලුවා

ඔයාල දකින්නේ එකම ඉමේජ් එක

මොකද කියන්නේ

 

මෙතන කමේන්ට් කරන්න බැරි උනත් ආයිත් ත්‍ඊ එකට ගිහින් මේක ගැන අදහසක් දාලම යන්න

 

Copyright © 2011. ADZ KING - Sri Lankan Cyber Bazaar Rights Reserved.


Facebook youtube